Zpracování osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů při registraci do účtu:

 

1. Společnost Sportmania, s.r.o.,se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno, IČ 05289947zpracovává v rámci registrace do tohoto uživatelského účtu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů následující osobní údaje:

-           jméno a příjmení;

-           emailovou adresu;

-           telefonní číslo;

-           adresu.

 

2. Emailovou adresu, jméno a příjmení je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Sportmania, s.r.o. dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Uvedené osobní údaje budou společností Sportmania, s.r.o. zpracovávány po dobu vašeho aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu.

 

3. Na emailovou adresu vám budou v případě uskutečnění koupě zboží u společnosti Sportmania, s.r.o. zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude společností Sportmania, s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od založení uživatelského účtu nebo 3 let od realizace posledního nákupu, pokud byl takový nákup vámi realizován.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Sportmania, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel informačního systému společnost FSG Svoboda Šteinfeld se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

b) Poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, 541 01 Trutnov, IČ: 275 27 255

c) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek rovněž zrušení vašeho uživatelského účtu,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu online:

 

1. Společnost Sportmania, s.r.o. se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno, IČ 05289947 zpracovává v rámci plnění kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje kupujících:

  

a) V případě jednotlivce:

- Jméno, příjmení;

- Emailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- Adresu.

 

b) v případě společnosti:

- Jméno, příjmení;

- Název společnosti;

- E-mailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- IČ, DIČ;

- Adresu sídla.

 

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

 

2. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Sportmania, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel informačního systému společnost FSG Svoboda Šteinfeld se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

b) Poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, 541 01 Trutnov, IČ: 275 27 255

c) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

3. Na emailovou adresu vám budou společností Sportmania,s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností Sportmania, s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

 

4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, coby kupující, právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Informace pro udělení souhlasu se zasíláním newsletterů:

 

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Sportmania, s.r.o.se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno, IČ 05289947, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávala Vaše následující osobní údaje:

- emailovou adresu.

 

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení.

 

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let od přihlášení k zasílání, pokud tuto dobu neprodloužíte.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Sportmania, s.r.o.,tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a) Poskytovatel informačního systému společnost FSG Svoboda Šteinfeld se sídlem Praha 2, Římská 678/26, 120 00 Praha 2, IČ: 25757652.

b) Poskytovatel řešení internetového obchodu, společnost BSSHOP s.r.o. se sídlem Spojenecká 69, 541 01 Trutnov, IČ: 275 27 255

 

5. Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.